OBCHODNÍ PODMÍNKY REVITAPLAST s.r.o. – Kompletní pozáruční servis plastových oken (platný k 20.5.2019, dále jen Dodavatel)

Provedením objednávky zákazník (dále jen Objednatel) potvrzuje, že byl seznámen s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

provozovatel a fakturační údaje:

REVITAPLAST s.r.o.

IČ: 081 92 871

Se sídlem: Babákova 2156/14, 148 00, Praha 4(platí i jako korespondenční adresa a adresa pro uplatnění písemné reklamace).

kontaktní údaje:

zodpovědný vedoucí: Ján Horák tel. 608829868

e-mail info@revitaplast.cz

číslo účtu pro bezhotovostní platby:

místo působení:

Praha a Středočeský kraj, dále dle domluvy jen při větší objednávce.

pracovní doba servisních techniků:

Dle domluvy (možné i víkendy).

záruka:

Na provedené servisní úkony poskytujeme záruku 3měsíce, na drobné komponenty (kličky, panty, kování…) 6 měsíců.

platební podmínky:

Pro servisní zásahy malého rozsahu není standardně vyžadována záloha.

Objednatel provede platbu za provedené služby včetně dodaných komponentů po ukončení návštěvy technika v hotovosti na příjmový doklad.

Platba za tyto služby je účtována dle platného ceníku Dodavatele uvedeného na www. Revitaplast.cz.

U větších objednávek může být před započetím realizace vyžadována záloha.

storno, nepřevzaté zboží/ služby:

Po provedení objednávky je objednávka považována za závaznou. Za objednávku je považována objednávka provedená přes e-mail, telefon, dopis, či objednávka u Objednatele doma při prohlídce servisním technikem Dodavatele, kde technik  řádně vyplní objednávku (objednávkový/zakázkový list) , kterou Objednatel stvrdí vlastnoručním podpisem.

Objednatel má možnost bezplatně stornovat objednávku do 12hodin po provedení objednávky.

Pokud nebude objednávka včasně stornována a Objednatel nepřevezme objednané služby v dohodnutý termín, dobu a místo, je Dodavatel oprávněn požadovat jako kompenzaci za přiměřené běžné náklady (výjezd technika, již zakoupené komponenty…) 500,-Kč.

ochrana osobních údajů:

Správcem Vašich osobních údajů bude pouze osoba pověřená firmou REVITAPLAST s.r.o..

Účely zpracování: plnění našeho smluvního vztahu, vedení účetnictví, vyřízení reklamací a jiné zákonné povinnosti.

Rozsah zpracovávaných údajů:

Jméno, příjmení, adresa- k vystavení objednávky, účetních dokladů a lokalizaci zakázky.

Telefonní číslo, e- mailová adresa-  pro vzájemnou komunikaci.

Doba uložení osobních údajů:

Vedení účetnictví- 10let počínaje následujícím rokem od vystavení účetního dokladu.

Vyřízení reklamace- 12měsíců od ukončení reklamačního řízení nebo soudního sporu.

Lokalizační údaje- 6 měsíců.

Vaše práva:

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak je s nimi nakládáno.

Na úředně ověřenou písemnou žádost na výše uvedenou adresu firmy REVITAPLAST s.r.o. Vám bez zbytečných odkladů, nejdéle do 1měsíce, pověřená osoba zašle jaké údaje o Vás má, opraví je a pokud si nepřejete, aby Vaše osobní údaje dále zpracovávala, vymaže je. Vymazání však nesmí být v rozporu s platnými zákony0, které uchovávání osobních údajů po určitou dobu nařizují. Máte také právo podat stížnost na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.